Lovpligtige og periodiske eftersyn

Faste serviceintervaller, overblik over serviceomkostningerne og optimal totaløkonomi på dit udstyr. Vi tager ansvaret for en struktureret plan, der sikrer, at din virksomhed lever op til de gældende lovkrav, herunder naturligvis dokumentation og ajourføring af logbøger.

En serviceaftale sikrer dig

Altid styr på de lovpligtige eftersyn
Minimal risiko for nedbrud
Faste planlagte serviceintervaller
Overblik over serviceomkostninger
Forebyggelse frem for brandslukning
Optimal totaløkonomi på dit udstyr
Straks hjælp ved nedbrud